Διαλυτικά Willet

  Make-Ups (Top-Up) for Willett Printers Company Confidential Page 22
Contact us for current pricing structure for all pricing marked with *
Top Up# Ink # Willett Top up # Product Type Pkg. Config. Product Code Notes
WIL201-0001-262   201-0001-262 Ketone 1LW (9) X400215 Top-up/Washdown for Willett Inks: 201-0001-203, 204, 205, 206, 209, 210, 212, 226, 238, 239, 240, 261
   
WIL201-0001-401   201-0001-401 V0001-401 Ketone 1LW (9) X401227 Top-up for Willett Ink 201-0001-601. Used as makeup in autoflush version Willett printer model 430.
   
WIL201-CJ01-422   201-CJ01-422 Ketone 1LW (9) X400297 Top-up for Willett ink 201-CJ01-012
   
WIL201-CJ01-419   201-CJ01-419 Ketone 1LW (9) X400297 Top-up for Willett Ink 201-CJ01-211
   
WIL201-0001-421   201-0001-421 Ketone 1LW (9) X400297 Top-up for Willett Ink 201-CJ01-013
   
WIL201-CJ01-422   201-CJ01-422 Ketone 1LW (9) X400297 Top-up for Willett ink 201-CJ01-012
   
WIL201-0001-426   201-0001-426 Ketone 1LW (9) X400297 Top-up
   
WIL201-CJ01-424   201-CJ01-424 Ethyl Acetate 1LW (9) X400297 Top-up for Willett Ink 201-CJ01-033
   
WIL201-0001-426   201-0001-426 Ketone 1LW (9) X400297 Top-up
   
WIL201-0001-701   201-0001-701 V0001-701 Ketone 1LW (9) X403004 Top-up for Willett Inks: 201-0001-601, 640
   
WIL201-0001-703 CLR   201-0001-703 Ketone 1LW (9) X401232 Clear version of WIL201-0001-703 Top-up for Willett Ink: 201-0001-603
   
WIL201-0001-707   201-0001-707 Ethanol 1LW (9) X403004 Top-up for Willett Ink 201-0001-607
1LW (4) X413004
WIL201-0001-714   201-0001-714 Ketone 1LW (9) X403004 Top-up
   
WIL201-0001-719   201-0001-719 Ketone 1LW (9) X403004 Top-up for Wilett Ink 201-0001-619
   
WIL201-0001-724   201-0001-714 Poly 1LW (9) X403004 Top-up for Willett Ink 201-0001-624
1LW (4) X413004
WIL201-0001-726   201-0001-726 Ketone 1LW (9) X403004 Top-up for Willett Ink 201-0001-626
   
WIL201-0001-730   201-0001-730 Ketone 1LW (9) X401225 Top-up for Willett Ink: 201-0001-630
   
WIL201-0001-744   201-0001-744 Ketone 1LW (9) X401225 Top-up
   
WIL201-0001-753   201-0001-753 EtAc 1LW (9) X400228 Top-up for Willett Ink: 201-0001-653
   
WIL422   201-0001-422 Ketone 1LW (9) X400363  
   
V-0001-781   V0001-781 Ketone 1LW (9) X400329 Top up for Willett ink V-0001-681
   
WIL480   201-0001-480 V0001-480 Acetone 1LW (9) X400329  
   
Wash (Washdown) Fluid for Willett Printers  
Top up # Ink # Willett Washdown # Product Type Pkg. Config. Product Code Notes
WIL201-0001-252   201-0001-252 Ketone 1LW (9) X401210 Washdown
   
WIL201-0001-702   201-0001-702 V0001-702 Ketone 1LW (9) X401210 Washdown
   
WIL201-0001-705   201-0001-705 Ketone 1LW (9) X401220 Washdown
   
WIL201-0001-717   201-0001-717 Ketone 1LW (9) X401220 Washdown
   
WIL201-0001-755   201-0001-755 EtAc 1LW (9) X400229 Washdown