Καθαριστικά Domino

    Wash for Domino Printers Contact us for current pricing structure for all pricing marked with *  
Wash # Ink # Domino Wash # Product Type Pkg. Config. Product Code Notes
1000QD 801i; DOM270; DOM236; DOM227 WL200
1000
Ketone L (12) Case X010001 For use with the following Domino inks: BK0101, BK0701, BL0702, RD0703, GR0704, YL0705, WT0906, RD1003, WT1006, RD2703, BK3301, BK3601, WT5105, WT5206, BK7001, BK7501, IC-227BK, IC236BK, IC-240CL, IC-252 CL, IC-270BK, IC- 369, IC-379BK, IC-223BK
1100 DOM038 WL100 1100 Ethanol     For use with the following Domino inks: IC-138BK, BK2901, BK3801, BK3901, BK7101, BK8101, BK8402
L (12) Case X210002
1300   1300 Ketone L (12) Case X011117 For use with the following Domino inks: BK2301, BK2701, BK0601,
   
   
1500   1500 Ketone Q (9) Case X010022 For use with the following Domino ink: BL0602
1600   1600 Ketone Q (9) Case X010023 For use with the following Domino ink: RD0603
1750 817 NONE Ketone Q (9) Case X011202 For use with 817
2000   2000 Ketone Q (9) Case X010026 For use with the following Domino inks: BK2801, BK6901
   
2500i DOM2501 2500 Methanol Q (9) Case X010157 For use with the following Domino ink: BK2501
   
   
2600   2600 Ketone Q (9) Case X010227  
   
   
7000   7000 Ethanol Q (9) Case X011138  
DOM 0029   RG0029 Acetone Q (9) Case X010388 For use with BitJet Domino ink RG0027